section

Privacy Policy

De webwinkel van Nihon Sport Nederland BV maakt een beveiligde verbinding tussen uw computer en onze winkel. Hierdoor kunnen derden geen gegevens onderscheppen.

Alle betalingen worden op de beveiligde omgeving van MultiSafePay uitgevoerd.

Privacyverklaring

Nihon Sport Nederland BV heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van  met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Nihon Sport Nederland BV worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u met Nihon Sport Nederland BV deelt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Nihon Sport Nederland BV is om uw bestelling op een juiste manier te kunnen verwerken en om u op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen rond onze site.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Nihon Sport Nederland BV gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Nihon Sport Nederland BV zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen en of inzage geven in zijn of haar gegevens.

Indien u nog vragen heeft, over deze privacyverklaring of de site van Nihon Sport Nederland BV, kunt u contact met ons opnemen.