Ruilen, garantie en retourneren

Retourneren

Je hebt een afkoelingsperiode van veertien dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Wij stellen het op prijs dat de producten ongebruikt en indien mogelijk in originele verpakking geretourneerd worden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Volgens de wet ‘koop op afstand’ heb je het recht op retournering van je order binnen 14 dagen. Je kunt je order of een gedeelte hiervan aan ons retourneren of omruilen.

Producten die speciaal voor jou gepersonaliseerd of besteld worden, zijn niet te retourneren. Het gaat dan om bijvoorbeeld een budoband waar je naam op geborduurd is.

Ruilen

Mocht je een of meerdere artikelen willen ruilen voor een andere maat, dan kan dat. Je dient echter wel de verzendkosten te betalen om de artikelen weer naar ons toe te zenden. Wij betalen dan weer de verzendkosten om de juiste artikelen naar jou toe te zenden. Indien je wilt ruilen, betaal je dus enkel eenmalig de verzendkosten voor het omruilen van artikelen. Gebruik voor het ruilen ook het onderstaande rertourformulier waarop je de gewenste artikelen die je wilt ontvangen, kunt noteren. Bitjes kunnen nimmer geretourneerd worden.

Retourformulier

Normaal ontvang je bij elke order een retourformulier. Je kunt je order (of een gedeelte hiervan) retourneren door deze samen met ingevuld retourformulier te sturen naar ons adres. Mocht je het retourformulier onverhoopt niet hebben ontvangen dan kun je het hieronder alsnog downloaden.

Klik hier voor het digitale retour- en garantieformulier. Je kunt het retourformulier downloaden, invullen en meesturen.

Let op! Vermeld altijd je ordernummer op het retourformulier. Indien wij geen ordernummer ontvangen, kunnen wij je retour helaas niet in behandeling nemen.

Reviews

Reviews
Hosting en realisatie door ICT Ready BV